sábado, 22 de marzo de 2014

Cartes matrimonials entre la filla del batle d’Orxeta i un llaurador de La Vila. Any 1651         El dia 27 de Juliol de l’any 1.651, Miquel Ortuño, batle del Lloc i Encomanda d’Orxeta, fa donació en dot a la seua filla, la donzella Angèlica Ortuño, d’uns béns com a aportació al seu matrimoni amb Jayme Aragonés, fill de Pere, llaurador i veí de La Vila Joiosa.
         Este document va ser  escrit en valencià i també conté algunes paraules que són formulismes en llatí. Cal recordar que abans de que les tropes de Felip V invadiren el regne de València, els textos s’escrivien en valencià o en llatí però després del Decret de Nova Planta l’any 1.707 pel qual es van abolir els Furs, es prohibiren els escrits en valencià i només el castellà estava permés.
Se autoriza la reproducción de la información contenida en esta publicación, siempre que la fuente sea citada. Este documento se publica incompleto. En caso de que estés interesado en la totalidad del mismo, ponte en contacto con el autor del blog.

No hay comentarios:

Publicar un comentario